BİYOLOJİK PAKET ARITMA ÜNİTELERİ
 
TİDAPAK® Evsel nitelikli atıksuların biyolojik yöntemlerle arıtılması amacıyla tasarlanmış Kompakt bir arıtma tesisidir. Bu sistemleri atıksuların arıtılması çalışmalarında %80-99 arasında BOİ (Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı) giderme verimi elde edilmiştir.

Standart paket sistemlerimiz 50 ila 600 kişilik olarak tasarlanmıştır.
Kapasite  artışı, ilave  paket  ünite  ile  kolaylıkla  sağlanabilmektedir. Tidap  biyolojik  arıtma  ünitelerimiz  evsel  nitelikli  otel, yazlık, fabrika evsel  atıksularının  arıtımı  yanısıra; küçük debilerde  gıda, meyve-sebze  işleme, mezbahane gibi  sanayi  tesislerinin  endüstriyel  atıksularının  arıtımı  amacıyla da  kullanılmaktadır.


Tablo 1:
TİDAPAK ® Sistemlerinin Teknik Özellikleri

Sistem
Kapasite
(m3/gün)
Nüfus Eşdeğeri (Kişi)
Boyutları
(cm)
Kapladığı Alan
(m2)
Enerji Kullanımı
(kW/sa)
TİDAPAK-50
10
50
210*250*280
5,4
1,44
TİDAPAK-100
20
100
210*300*280
6,4
2,19
TİDAPAK-150
30
150
210*400*280
9,3
2,19
TİDAPAK-200
40
200
210*550*280
12,5
2,89
TİDAPAK-250
50
250
210*700*280
15,4
2,89
TİDAPAK-300
60
300
210*800*280
17,7
2,89
TİDAPAK-350
70
350
210*900*280
20,2
3,04
TİDAPAK-400
80
400
210*1000*280
22,5
3,84
TİDAPAK-450
90
450
210*1100*280
24,6
3,84
TİDAPAK-500
100
500
210*1150*280
26,1
3,84
TİDAPAK-550
110
550
210*1250*280
28,4
3,84
TİDAPAK-600
120
600
210*1350*280
30,4
3,84