TERS OZMOS
   
Ters ozmos, doğal olarak bilinen ozmotik basıncın, yüksek basınç kullanılarak tersine uygulanmasıdır. Ozmotik basıncı büyük olan konsantre solüsyona basınç uygulandığı zaman suyun geçişi tersine döner ve ters ozmos kurulmuş olur. Böylece çözülmüş minerallerden suyun ayrıldığı; su arıtım tekniği ortaya çıkmıştır. Ters ozmos sistemleri kuyu suyu ve yüzey suyu yanı sıra deniz suyu gibi yüksek tuzluluktaki suların arıtımında da kullanılmaktadır.
Ters ozmosların çalışma prensibi; Ön arıtmadan geçirilen besleme suyunun yüksek basınç pompası ile membranlardan geçirilerek, % 40-75 oranında geri kazanımı ile arıtılarak üretime verilmesidir. Bu geri kazanım oranlarında, arıtma verimi ise % 90-99,4 arasında değişmektedir.«
GERİ DÖN