İYON DEĞİŞTİRME
   
Suyun içindeki tüm minerallerin giderilmesini sağlayan işlemdir. Bu üniteler en az iki kolondan oluşmaktadır. İlk kolonda su içerisindeki katyonlar, katyonik reçinede tutulurken ortama hidrojen iyonu bırakırlar. İkinci kolonda ise anyonik reçine kullanılır ve su ortamından anyonlar uzaklaştırılırken su ortamına hidroksit iyonu verirler. Proses sonunda ilk kolondaki H+ ve ikinci kolonda oluşan OH- iyonu su molekülü oluşur ve mineralsiz su elde edilir.
«
GERİ DÖN