AKTİF KARBON
 
Aktif karbon, sularda renk, tat, koku giderimini sağladığı gibi organik ve organik olmayan kirliliklerin de arıtılmasında kullanılır. Aktifleştirme işlemi ile yüzey alanı yaklaşık 100 kat arttırılan karbon mineralleri, organik maddeleri absorbe ederek filtre ederler.

«
GERİ DÖN