KUM FİLTRESİ
   
Tüm sularda en belirgin kirlenme parametresi olan bulanıklık; suda askıda katı madde, silis, tortu, organik madde, vb. olduğunun önemli bir belirtisidir. Bu kirleticiler arasında belirgin bir çapa sahip olanları, fiziksel tortu filtreleri ile arıtılmaktadır. Fiziksel tortu filtreleri içinde en yaygın kullanılanı kum filtreleridir. Kum filtrelerinde değişik çaplarda quarst minerali ve antrasit kullanılmaktadır.

«
GERİ DÖN