FİLTRASYON
   
Kullanılan filtre malzemesine bağlı olarak suda bulunan Askıda Katı Madde
(AKM), bulanıklık, demir, mangan, serbest klor, organik madde, koku ve renk giderimi amacıyla kullanılır. Filtrasyon işlemi için kullanılan ekipmanlar şunlardır;

« Kum Filtresi
« Aktif Karbon
« Demir-Mangan Tutucu Filtreler 
«
GERİ DÖN