ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIMI
 
Endüstriyel atıksular, üretilen ürüne bağlı olarak gerek miktar gerekse nitelik bakımından hayli değişkenlik gösterir. Üretim işlemi sırasında pek az su tüketildiğinden, büyük miktarlarda su, çoğu zaman atıksu olarak geri dönmektedir. Bu atıksular, toksik metaller, organik maddeler, inorganik madeeler ve biyolojik kirleticileri içerebilirler. Dolayısıyla bu tür atıksuların alıcı ortama verilmeden önce mutlaka arıtılmaları gerekmektedir.

TİDAP ARITMA; tekstil, gıda, kimya, ağaç işleme, seramik, mermer, mezbaha, deri, katı yağ rafine tesisleri gibi çok geniş yelpazedeki endüstri kuruluşları için atıksu arıtma tesisi konusundaki tecrübesiyle çözüm olanağı sunmaktadır.

Uygulanan yöntemler arasında kimyasal pıhtılaştırma-yumaklaştırma, kimyasal çöktürme, kimyasal oksidasyon, nötralizasyon, flotasyon, yağ ayırma ünitesi, aktif çamur, aktif karbon, adsorpsiyonu, kimyasal çamur şartlandırma, çamur kurutma yatakları ile filtrepres bulunmaktadır.