DİĞER FAALİYET ALANLARIMIZ
   
* Çevre Mevzuatı Danışmanlığı
* ÇED Raporu Hazırlanması
* Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması
* GSM Ruhsatlandırması
* Baca Gazlarında Yanma Gazı Ölçümü
* Emisyon Raporu Hazırlama
* Emisyon İzni Alınması
* Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi
* Taş Ocağı ve Maden İşletmeleri için Üretim İzin Belgesi
* Çöp Deponi Tesislerinin Projelendirilmesi ve Yapımı
* Jeolojik Prospeksiyon
* Jeolojik Etüd ve Arama
* Sondaj Proje ve Kontrolü
* Jeolojik Raporların Hazırlanması
* Yer Tespit Çalışmalarının Yapılması
* Atık Yağ Tankı İmalatı

REFERANSLARIMIZ