SIYIRICILAR
 
Dairesel çökeltme havuzlarında yağ, köpük ve dip çamurlarının toplanması için imal edilen döner köprülü sıyırıcılar, çökeltme havuzlarının verimli çalışmalarında oldukça etkili bir ekipmandır. Değişik şekillerde ve boyutlarda imalatını yaptığımız sıyırıcılar;

Sıyırıcılar olmak üzere iki grupta toplanır.

« Sabit köprülü (Merkez tahrikli)
« Döner köprülü (Uç tahrikli)

«
GERİ DÖN